Сухо строителсво

Гипсокартона е строителен материал, който представлява панел от два листа хартия или картон между които има гипс с дебелина около 1-2 см. Използва се предимно за облицовка на стени, окачени тавани, декоративни елементи и преградни стени.

KNAUF предлага три широко разпространени вида гипсокартон в зависимост от функцията която ще изпълнява:

  • Обикновен гипсокартон, който предимно се използва за изграждането на преградни стени или окачени тавани. Техническото му обозначение е GKB. Стандартния цвят на обикновения гипсокартона е бял.
  • Водоустойчив гипсокартон – има всички свойства на обикновения гипсокартон. Специалното при водоустойчивия е вложения силикон в с средата на плоскостта. Благодарение на нея този тип гипсокартон не влошава своите експлоатационни характеристики при наличие на влага. Неговото техническо обозначение е GKI. Цветовете на гипсокартонените плоскости е зелен. Той е подходящ за помещения с голяма влажност.
  • Пожароустойчив гипсокартон – покрива изискванията за противопожарна безопасност. В сърцевината на гипсокартонената плоскост са вложени фибри , които не позволяват разпространението на огъня. Цвета на този тип гипсокартон е типичен за характеристиката му – червен. Означението му е GKF

Сухо строителство

ВИД РАБОТА Ед.м ед.цена за труд
СУХО СТРОИТЕЛСТВО (Гипсокартон и др.)
1 Гипсокартон на лепене м2 22.20
2 Предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция 1 пласт м2 26.15
3 Предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция 2 пласт м2 29.88
4 Окачен таван от гипсокартон единична скара м2 30.65
5 Окачен таван от гипсокартон двойна скара м2 41.40
6 Преградна стена от Гипсокартон 2*2пласта м2 41.40
7 Окачен таван от гипсокартон в баня до 4м2 м2 215.00
8 Куфар от Гипсокартон Г-образен м1 34.20
9 Куфар от Гипсокартон П-образен м1 51.00
10 Линейни елементи от Гипсокартон с ширина до 50см. м1 19.05
11 Изработка на декоративни фигури Бр. след оглед
12 Полагане на вата м2 4.70
13 Растерен таван м2 23.40
14 Сух под м2 след оглед

ЗАБЕЛЕЖКА

  • 1. Цените са ориентировъчни
  • 2. Цената е само за труд
  • 3. За цената на материалите предварително се прави оферта и се предоставя на клиента
  • 4. Всички цени са без ДДС

Разгледайте АКТУАЛНИ ЦЕНИ на нашите услуги и разберете колко ще Ви струва ремонта
Цени

Получете БЕЗПЛАТНА консултация и изготвяне на подробна количествено-стойностна оферта
Контакти